VISUALITZACIÓ

map_engineEs poden visualitzar els mapes temàtics de severitat relativa procedents de la classificació de les diferències relatives de canvi de NBR per a les zones de boscos i matolls. Aquesta cartografia s’ha publicat amb Google Map Engine  i es permet la seva visualització des de la pestanya corresponent d’aquesta web. 

Aquests mapes temàtics tenen la següent llegenda:

llegenda_cat

PRODUCTES DESCARREGABLES

jonq

dNBR: diferència de NBR entre les dues imatges- NBR-pre i NBR-post : índex de severitat d’incendi de les imatges anterior i posterior respectivament

RdNBR: diferència relativa de NBR respecte l’estat inicial de l’incendi

– dNBR_S i RdNBR_S, són mapes temàtics de severitat total i de severitat relativa, procedents de la classificació de severitat segons la diferència total de NBR (dNBR) o la diferència relativa (RdNBR) per les zones de boscos i matolls. Els mapes temàtics de severitat contenen les següents categories:

0: zones no cremades
1: severitat baixa
2: severitat moderada
3: severitat alta
4: altres usos del sòl

ESPECIFICACIONS CARTOGRAFIA DESCARREGABLE

1- Formats

MMZ: és un format comprimit de MiraMon amb les capes raster en format IMG, una paleta definida i les metadades completes segons els estàndards definits per la normativa INSPIRE.

ASC: els fitxers raster es poden descarregar també en el format ASCII propi dels GRID de ESRI, Aniran acompanyats de les metadades en format XML. Les dues capes es serviran conjuntament en un fitxer RAR comprimit.

KMZ per a ser visualitzats de manera senzilla amb Google Earth.

2-Projecció

Totes les capes en formats de SIG es serviran amb UTM31N i Datum ETRS89

3-Nomenclatura

Els noms del fitxers inclouran els següents conceptes separats per una barra baixa “_”:

– Data d’inici de l’incendi amb 8 dígits indicant l’any (4 dígits) el mes (2 dígits) i el dia (2 dígits).

– Codi de l’incendi de 4 caràcters que identifica el nom del municipi afectat majoritàriament.

– Sensor utilitzat (TM, ETM o OLI)

– Font de la informació SC per indicar SatCAT o GV per indicar GLOVIS.

– Tipus de producte: NBR(pre o post seguit amb 8 dígits indicant l’any, mes i dia), dNBR, RdNBR (els productes temàtics amb classificacions de severitat aniran seguits del sufix “_S”)

Per exemple 20131112_BEMP_ETM_SC_RdNBR_S.mmz correspon al mapa temàtic de diferèrncia de NBR relatiu de l’incendi del Baix Empordà ocorregut el 12 de novembre del 2013.

Comments are closed.